Експертиза по програмите на ЕС

Имаме богат опит в разработването и цялостната координация и управление на проекти по следните програми:

  • Еразъм+
Logo_Erasmus
  • Програма „Учене през целия живот“
LLP flag