В Белград бе проведена първата партньорска среща в рамките на проекта VIVET

По време на срещата представители на партньорски организации, сред които и Интерпроджектс , имаха възможност да обсъдят в дълбочина дейностите на проекта, интелектуалните резултати, дейностите по разпространение и контрола на качеството. Бяха представени съвременните постижения в областта на организирането на виртуални стажове в Сърбия, България и Италия, както и предимствата и недостатъците на организациите на тези стажове в Европа. Специално внимание бе отделено на дискусията за разработване на модел за виртуални стажове в системата за професионално образование и обучение и платформа за организации на виртуални стажове.

Координатора на проекта ще изпълни проекта в сътрудничество с организациите Интерпроджектс (България), Техническото училище от Ужиче (Сърбия) и Университета в Падуа (Италия). Дейностите по проекта се осъществяват в периода от 1 септември 2017 г. до 30 април 2019 г. Проектът се подпомага от програмата Еразъм +.