Популяризиране на проекта BLEVIVET

Interprojects популяризира проект BLEVIVET на 16 септември 2020 г. по време на събитието за разпространение на резултати ST4all в Пловдив, България.