Събитие за разпространение на резултатите – първа част

На 20 Юли 2021г. в аудитория 7 на ВУАРР се проведе първата част от финалното събитие за разпространение на резултатите в рамките на проект “Комбинирани виртуални стажове в областта на бизнеса и предприемачеството”. В него взеха участие 49 бенефициента, между които дълготрайно безработни лица, курсисти в системата на професионалното образование и обучение и лица търсещи реализация на пазара на труда.

Събитието бе открито от ректора на ВУАРР – проф. д-р Марияна Иванова, която направи въведение относно концепцията на проекта. След това интелектуалните резултати бяха представени от Андреан Лазаров от консултантска компания Интерпроджектс. Мобилните апликации, разработени по проекта, бяха представени от доц. д-р Екатерина Арабска – Зам. Ректор на ВУАРР.

В рамките на събитието бяха предоставени и напъствия за кариерно ориентиране и справяне с предизвикателствата на пазара на труда. С участниците бяха обсъдени възможности за осигуряване на устойчивост на проектните резултати и тяхното дълготрайно внедряване в практиката.

Репортаж за събитието: https://uard.bg/bg/news/view/791