За институции

За институциите и техния персонал (местни власти, училища, университети и други организации за обучение, социални и здравни институции, организации на / за хора с увреждания, агенции по заетостта и др.), Можем да бъдем полезни със:

 • Консултация по въпроси, свързани с достъпността (екологични и поведенчески)
 • Обучение за осведоменост за уврежданията
 • Обучение на обучители, кариерни консултанти и HR специалисти
 • Модули и програми за самообучение в социалната работа
 • Психологически инструменти за професионалисти, които работят с деца и младежи от уязвими групи
 • Предоставяне на обучения за работа с / обучение на деца и възрастни с увреждания
 • Разработване, управление, координация и външна оценка на национални и международни проекти и инициативи
 • Проучване и изследване за идентифициране и анализ на потребностите на целевите групи
 • Експертиза в областта на бюджетното планиране и финансовата отчетност по отношение на европейски и национални програми
 • Организиране на семинари и конференции в България и чужбина
 • Симултанен и последователен превод по време на срещи и събития