Какво предлагаме

Екипът ни се състои от квалифицирани и мотивирани хора, експерти и специалисти с опит в следните области:

  • Психология
  • Педагогика
  • Социална работа
  • Маркетинг и мениджмънт
  • Връзки с обществеността
  • Финанси
  • Информационни и комуникационни технологии
  • Международни отношения
  • Изкуства