Втора среща на партньорите в рамките на проекта VIVET

Втората среща на партньорите в рамките на проекта „VIVET – виртуални стажове за професионално образование и обучение“ се проведе на 12 и 13 април 2018 г. в Пловдив, България.
По време на срещата партньорите обсъдиха първия вариант на Модел за виртуални стажове в професионалното образование и обучение и първата версия на онлайн платформата за организация и управление на виртуални стажове. Освен това първоначалният план за пилотиране беше преразгледан.

Участваха представители на Интерпроджектс (България), Техническо училище от Узице (Сърбия) и Университета в Падуа (Италия) и Белградска Отворена Школа (BOS). Дейностите по проекта се осъществяват в периода от 1 септември 2017 г. до 30 април 2019 г. Проектът се подпомага от програмата „Еразъм +“.